Árverési feltételek

Az árverésen szereplő tételek eredetiségéért a Valient Aukciósház Kft. korlátlan ideig felelősséget vállal.

Az árverés a résztvevők szabad és önkéntes akaratából történik.
A Valient Aukciósház Kft. az aukciót az árvereztetők megbízásából szervezi, rendezi és vezeti..
Az aktuális árverésen érvényes licitet online bejelentkezéssel, email-en keresztül, személyesen vagy telefonon lehet tenni..
Liciteket a rendszer az árverésen megadott időpontig fogad el amennyiben a honlapunkon keresztül történik. .
Más esetben kérjük a licitek leadását az árverés zárása előtt fél óráig tegyék meg, hogy sikeresen bevitelre kerülhessenek.

Nyertes licitálás eseten a fizetendő összeg:

Leütési ár +25% vásárlói jutalékkal terhelt összeg!

Zárás után érkezett licitet nem tudunk elfogadni.

Ajánlatokat csak a licitlépcsők betartásával tudjuk rögzíteni a következő felosztásban.

Licitlépcsők:

0 HUF - 1.000 HUF

100 HUF

1.000 HUF - 5.000 HUF

200 HUF

5.000 HUF - 10.000 HUF

500 HUF

10.000 HUF - 20.000 HUF

1.000 HUF

20.000 HUF - 50.000 HUF

2.000 HUF

50.000 HUF - 100.000 HUF

5.000 HUF

100.000 HUF - 200.000 HUF

10.000 HUF

200.000 HUF - 500.000 HUF

20.000 HUF

500.000 HUF - 1.000.000 HUF

50.000 HUF

1.000.000 HUF -

100.000 HUF

Azonos licitek esetén minden esetben a korábban megtett ajánlat nyer egyéb esetben a legmagasabb.
Az ajánlat mezőben nem mindig a legmagasabb ajánlat látszik!
Az ajánlat feletti mezőben + 1 licitlépcső értéke jelenik meg.

FONTOS!
ÉRVÉNYES LICITET A LICITÁLOK GOMB FELETTI MEZŐBE ÚJRA- VAGY MAGASABB ÖSSZEGET BEÍRVA LEHET TENNI!

A rendszer automatikusan jelzi a licitáló számára, hogy sikeres ajánlatot tett vagy éppenséggel a győztes licithez emelnie kell ajánlatát.

Amennyiben bebizonyosodik kitiltott vagy felfüggesztett Ügyfél eltérő adatokkal történő újraregisztrálására az azonnali jogi lépéseket von maga után! (Internetes csalás)

A beadásra kerülő tételeket előre elkészített átvételi listával kérjük beadni, ahol a tétel beazonosításra alkalmas módon szerepel. Eltérő esetben ügyfélszolgálatunkon szakértőink segítségét kérhetik. Az árverésen való részvétellel az Ügyfél kötelezi magát az elnyert tételek átvételére és kifizetésére. Amennyiben ez többszöri felszólításra sem történik meg, a Valient Aukciósház Kft.-nek jogában áll a követelését jogi úton érvényesíteni a Polgári Törvénykönyv 211-215. §-ai alapján.
Az árverésen résztvevők és az árverésekre szállítók az ajánlat megtételével illetve a beadott tételek átadásával elfogadják ezen szerződés feltételeit, és magukra kötelezőnek ismerik el.
Az árverésen szereplő tételek fellelhető hibáikkal és hiányosságukkal együtt vannak meghirdetve. Amennyiben ettől eltérő, a képeken nem látható súlyos hibáról van szó úgy a Kft. visszaveszi a tételt.

Oldalunkon megjelenített képek mindig és kizárólag az adott tételről készülnek.

A tételekről készült képek kizárólag a Valient Aukciósház Kft. tulajdonát képezik és ezek más oldalon történő megjelenítése csak a Kft. írásos engedélyével lehetségesek!
Ajánlat törlésére köteles a Kft., ha a tétel olyan hibájára derül fény, amely a leírásban nem volt feltüntetve, és a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával nem volt látható. Egyéb esetekben a Valient Aukciósház Kft. nem kötelezhető ajánlat törlésére.
Licit törlését abban az esetben tudjuk elfogadni, ha azt az aktuális árverés zárása előtt 24h-val írásban történik vagy ha az adott tételre csak az az egy téves ajánlat érkezett.
Személyesen átvett tételekkel kapcsolatban csak a helyben történő reklamációt tudunk elfogadni.
Postai úton teljesített megbízások esetén a kézhezvételtől számított 72 órán belül jelzett reklamációt tudunk elfogadni.
Nagyobb tételeknél, gyűjteményeknél reklamációt csak súlyos hiba esetén fogadunk el.
Amennyiben a tételek leírását a beadó végzi, úgy a saját felelőssége, hogy a feltüntetett leírások és egyéb feltüntetett adatok a valóságnak megfeleljenek. A beadó tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő leírásból eredő reklamációkat, esetleges költségeket a Valient Aukciósház Kft. bármikor jogosult érvényesíteni vele szemben.
A beadó Ügyfél hozzájárul, hogy a Valient Aukciósház Kft. az árverezendő tételeket belátása szerinti árverésen vagy szükség esetén eltérő módon szerepeltesse vagy azt a beadónak visszaszolgáltassa.
Amennyiben nincs a kikiáltási árra és a tételek leírására vonatkozó külön írásos megállapodás, úgy azt a Valient Aukciósház Kft. saját belátása szerint, körültekintő szakmai alapossággal és a legjobb értékesítés céljából határozza meg. Ha a beadó Ügyfél ennek ellenére reklamál a leírással vagy a kikiáltási árral kapcsolatban és a tételeket az árverésről törölteti vagy visszakéri, abban az esetben minden ebből eredő költséget megtéríteni köteles.
Ha a tételre az árverésen nem érkezett ajánlat, úgy az árverés zárást követő meghirdetett időpontig a Valient Aukciósház Kft. jogosult a tételt fix kikiáltási áron eladni.
Beadott tételt visszavonni csak különösen indokolt esetben lehetséges. Ez esetben a Valient Aukciósház Kft. követelheti az elmaradt jutalék és felmerült költségek megfizetését és ennek megtörténtéig a tételt visszatarthatja.
Amennyiben a visszavonás egy igen jelentős, nagy figyelmet keltő tételt érint, az Árverező követelheti a jó hírnevet befolyásoló nem vagyoni kártérítést is!